„Щипка” е творческо сдружение, комуникационен канал, общност, група, която се стреми да предостави алтернатива за представянето на социалните ни проблеми пред обществеността, да ги направи видими и достъпни за по-голям кръг от хора.